Тема 4. Виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі

12345

Порядок виконання покарання у виді штрафу. Наслідки ухилення від сплати штрафу. Заміна штрафу іншим видом покарання.

Порядок виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Обов’язки органів та установ виконання покарання, підприємств та організацій. Обов’язки засуджених. Наслідки ухилення від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Порядок виконання покарання у виді громадських робіт. Обчислення строку покарання. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування покарання. Відповідальність засуджених.

Порядок виконання та умови відбування покарання у виді виправних робіт. Обчислення строку покарання. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ними органу за місцем відбування покарання. Порядок провадження відрахувань із заробітку засуджених. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до засуджених.

Порядок виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців. Звільнення від відбування покарання.

Порядок виконання покарання у виді конфіскації майна. Обов’язки Державної виконавчої служби.

Порядок і умови виконання покарання у виді арешту. Правила внутрішнього розпорядку. Арештний дім. Матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування засуджених. Заходи заохочення та стягнення. Особливості відбування арешту засудженими військовослужбовцями.

Порядок і умови відбування покарання у виді обмеження волі. Обчислення строку покарання. Направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання. обов’язки адміністрації виправного центру. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених. Медичне обслуговування, матеріально-побутове забезпечення засуджених. Заходи заохочення та стягнення, порядок їх застосування.

Порядок виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні. Режим у дисциплінарному батальйоні. Праця засуджених і військове навчання. Матеріально-побутове та медичне забезпечення засуджених. Заходи заохочення та стягнення, порядок їх застосування. Звільнення від покарання.

Тема 4. Загальні засади виконання покарання у виді позбавлення волі

Види виправних колоній. Структура дільниці виправних колоній. Розподіл засуджених. Набрання вироком законної сили і звернення його виконання. Прийняття засуджених до виправних колоній. Залишення в слідчому ізоляторі. Роздільне тримання засуджених. Відбування всього строку покарання в одній установі. Зміна умов тримання і переведення засуджених. Забезпечення особистої безпеки засуджених. Права і обов’язки засуджених до позбавлення волі.


9568070051458676.html
9568123266756123.html
    PR.RU™