Структура і функції підсистем ПМЗ КСУІВ

Виняткова складність повного набору розв’язуваних у рамках управління ІВС задач і виконуваних функцій роблять необхідним їх групування на підсистеми, підтримувані відповідними модулями і пакетами ПМЗ. Існуючі в даний час реалізації структур ПМЗ управління виробництвом мають відмінності в тому, що розробники дотримуються власних точок зору щодо принципу декомпозиції ПМЗ управління на модулі. Однак, значна частина таких модулів не залежить від конкретної реалізації виробничої системи, на базі введених раніше принципів такі модулі, представляють собою основу типового рішення структур ПМЗ КСУІВ (рис. 1.9).

Характерною рисою сучасного стану ПМЗ КСУІВ є набори модульних програм, призначених для рішення визначених класів задач на різних типах ЕОМ і розрахованих на конкретні вимоги великої кількості споживачів. Тому ПМЗ поділяється на системне і прикладне.

Рис. 1.9. Програмно-математичне забезпечення КСУІВ

Системне забезпечення призначене для управління обчислювальними ресурсами ЕОМ у ІВС і для автоматизації розробки прикладних задач управління. Воно дозволяє об’єднати функціональні підсистеми ІВС у єдиний комплекс, організовувати їх взаємодію, будувати системи доступу до даних, підтримувати режим роботи з багатьма користувачами.

Системне забезпечення включає операційну систему ЕОМ, системи програмування прикладних задач, системи управління базами даних, засоби організації обчислювальних мереж.

Прикладні задачі реалізуються в середовищі операційної системи (ОС). ОС дозволяє виділити обмеження, що накладаються конкретними системними засобами, і визначити функціональні можливості організації управління.

До системного забезпечення включають також додаткові засоби настроювання математичного та інформаційного забезпечення (баз даних) системи управління на конкретний технологічний об’єкт, а також додаткові засоби з експлуатаційних (тестових і діагностичних) програм, що перевіряють справність устаткування та елементів ЕОМ.

Системне забезпечення тісно зв’язане зі структурою й апаратурою ЕОМ і спрямоване на реалізацію закладених у ній можливостей.

Прикладне забезпечення призначене для реалізації виробничої та інформаційної функцій ІВС на базі рішення прикладних задач управління. Воно функціонує в середовищі засобів системного забезпечення і поділяється за призначенням на функціональне та організаційне.

Основу функціонального прикладного забезпечення складають пакети прикладних програм (ППП) різних рівнів управління в ІВС: ППП економічного управління (довгострокове і поточне планування виробництва), ППП організаційного управління (оперативно-календарне планування для розрахунку календарних планів і змінно-добових завдань випуску деталей, плану підготовки керуючих програм, пристосувань та інструмента), ППП технологічного управління (оперативно-диспетчерське управління, зв’язане з поточним розподілом робіт і ресурсів, координацією їх взаємодії), ППП локального управління (групового управління устаткуванням, складом, транспортом).Організаційне прикладне забезпечення складається з модулів підсистем:

– міжрівневого обміну з устаткуванням, складом і транспортом;

– оперативно-статистичного обліку ходу виробництва і роботи устаткування, інструмента, оснащення, персоналу;

– тестування програм і діагностики устаткування;

– підготовки виробництва (проектування техпроцесів, підготовки керуючих програм, нормування техпроцесів, проектування оснащення).


9571708312567839.html
9571745048524197.html
    PR.RU™