Завдання, джерела, напрямки контролю розрахунків із працівниками з оплати праці та соціального страхування

У системі контролю важливою його формою є ревізія операцій з оплати праці. Завданням ревізії є активізація господарського механізму, яка націлена на раціональне використання трудових ресурсів та правильне визначення розподільчих функцій за розмірами трудових витрат.

Ревізію операцій щодо оплати праці доцільно здійснювати в такому порядку: перевірка обґрунтованості нормативів щодо оплати праці, розцінок, ставок заробітної плати, правильність її нарахування та розрахунків з персоналом, перевірка документального обґрунтування і обліку за заробітною платою та витрат, пов’язаних з оплатою праці.

Джерелами інформації є:

- трудове законодавство;

- законодавчі акти про підприємництво і підприємства;

- нормативно – законодавча інформація щодо праці та заробітної плати;

- нормативно – довідкова інформація щодо обліку праці і заробітної плати;

- первинна документація щодо обліку та правил її складання;

- регістри бухгалтерського обліку і звітність.

Контроль розрахунків ведеться за такими основними напрямами:

- спочатку треба впевнитися в тотожності сальдо за рахунком 66 і субрахунками до нього:

661 «Розрахунки за заробітною платою»;

662 «Розрахунки з депонентами»;

663 «Розрахунки за іншими виплатами»,

а після цього досліджуються сальдо субрахунків кожного зокрема щодо його відповідності даним аналітичного обліку. Сальдо рахунку 661 має відповідати підсумковим даним розрахунково-платіжних відомостей у графі «сума до видачі»;

- перевірка правомірності та достовірності нарахування заробітної плати згідно з відпрацьованим часом та трудовим вкладом працюючих. Для цього використовуються дані обліку відпрацьованого часу в табелях, нарядах та інших документах, які потрібно перевірити на правильність оформлення, достовірність даних про обсяги роботи, правомірність застосування тарифних ставок, розцінок, умов трудових контрактів, достовірність та законність доплат за роботу в нічний час, понаднормові роботи. При цьому треба також перевірити табель обліку робочого часу на відповідність даних про відсутність працівника на роботі через непрацездатність. Нарахування за час відпусток слід перевіряти відповідно до вимог Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996р. № 504 з тим, щоб не було допущено обрахунку чи завищення нарахувань шляхом виправлення кількості днів фактичної відпустки, сум заробітку, взятих для обчислення відпускних, тощо.

- перевірка розрахунку та законності відрахувань з нарахованої заробітної плати податку на доходи з фізичних осіб, єдиного соціального внеску ( обов’язкових зборів до пенсійного фонду, фонду зайнятості, внесків до страхових фондів), сум відшкодувань на користь третіх осіб, тощо;

- контроль достовірності та правильності ведення первинного і бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці передбачають цілий ряд контрольно-ревізійних процедур з перевірки достовірності первинних документів, правильності та своєчасності їх оформлення, арифметичної точності підсумків, дотримання порядку узагальнення підсумкової облікової інформації, правильності відображення інформації на рахунках та у звітності;

- перевірка розрахунків з депонентами по заробітній платі для з’ясування правомірності та достовірності даних, виявлення простроченої заборгованості за терміном позивної давності.


9573748938311024.html
9573797892251618.html
    PR.RU™