Тема: Сучасна українська літературна мова – лінгвістична основа ділового спілкування. Загальні вимоги до складання та оформлювання документів

План

1. Українська мова – національна мова українського народу.

2. Сучасна українська літературна мова – лінгвістична основа мови ділового спілкування.

3. Поняття стилю та жанру української літературної мови. Найважливіші риси, що визначають офіційно-діловий стиль.

4. Поняття про документ. Класифікація документів.

5. Реквізит – елемент документа. Основні правила оформлювання реквізитів.

6. Текст як реквізит документа.

7. Оформлювання сторінки.

8. Практичні завдання.

Рекомендована література:

1. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: навчальний посібник / Н.В.Ботвина. – К., 1999.

2. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: навчальний посібник / С.В. Глущик, О.Д.Дияк, С.В.Шевчук.– 3-є вид., переробл. і доп., - К.: А.С.К., 2001.

3. Діденко А. Сучасне діловодство: навчальний посібник / А.Діденко. – 3-є вид. – К.: Либідь, 2001.

4. Зубков М.Г. Сучасне українське ділове мовлення / М.Г.Зубков.– Х.: Торсінг, 2001.

5. Потелло Н.Я. Українське ділове мовлення і спілкування: навчальний посібник / Н.Я.Потелло, Г.Є.Скиртач. – К.: МАУП, 2003.

6. Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс: підручник / С.В.Шевчук.- 3-є вид. – К.: Видавництво Арій, 2006.

Практичне заняття № 2

Тема: Документи щодо особового складу

План

1. Поняття про документи щодо особового складу.

2. Заява. Її реквізити та оформлення.

3. Характеристика.

4. Резюме.

5. Автобіографія.

6. Особовий листок з обліку кадрів.

7. Трудова книжка.

8. Накази щодо особового складу.

9. Практичні завдання.

Рекомендована література:

1. Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навчальний посібник / С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. – 3-є вид., переробл. і доп. – К.: А.С.К., 2001.

2. Діденко А. Сучасне діловодство: навчальний посібник / А.Діденко. – 3-є вид. – К.: Либідь, 2001.

3. Зубков М.Г. Сучасне українське ділове мовлення /М.Г.Зубков. – Х.: Торсінг, 2001.

4. У ділове спілкування – державну мову / Ж.П.Соколовська, В.В.Власенко, Л.Ф. Щербачук . – К.: Грамота, 2001.

5. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П.Бибик, І.Л.Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта. – К.: Довіра: УНВЦ «Рідна мова», 1997.

6. Шевчук С.В.Ділове мовлення. Модульний курс: підручник / С.В.Шевчук. - 3-є вид. – К.: Видавництво Арій, 2006.

Практичні заняття № 3, 4

Тема: Довідково-інформаційні документи

План

1. Поняття про довідково-інформаційні документи.

2. Службові листи.

3. Прес-реліз, стаття.

4. Анотація.

5. Рецензія, відгук, висновок.

6. Реферат, тези.

7. Адреса, телеграма, телефонограма, факс.8. Довідки.

9. Службові записки.

10. Протокол, витяг з протоколу.

11. Звіт, план.

12. Оголошення, повідомлення про захід.

13. Практичні завдання.

Рекомендована література:

1.Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навчальний посібник / С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. – 3-є вид., переробл. і доп. – К.: А.С.К., 2001.

2.Діденко А. Сучасне діловодство: навчальний посібник / А.Діденко. – 3-є вид. – К.: Либідь, 2001.

3. Зубков М.Г. Сучасне українське ділове мовлення /М.Г.Зубков. – Х.: Торсінг, 2001.

4. У ділове спілкування – державну мову / Ж.П.Соколовська, В.В.Власенко, Л.Ф. Щербачук . – К.: Грамота, 2001.

5. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П.Бибик, І.Л.Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта. – К.: Довіра: УНВЦ «Рідна мова», 1997.

6. Шевчук С.В.Ділове мовлення. Модульний курс: підручник / С.В.Шевчук. - 3-є вид. – К.: Видавництво Арій, 2006.


9574080117531615.html
9574175619214619.html
    PR.RU™