Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу

Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу зо­бов'язує особу, яка оголосила про виплату спеціальної винаго-


роди за краще виконання певної роботи, виплатити обіцяну винагороду особі, робота якої визнана достойною відповідно умов конкурсу.

Зобов'язання із конкурсу є різновидом зобов'язань, що ви­никають з публічної обіцянки винагороди.

Конкурс характеризується тим, що в ньому оголошується не виконання певної роботи взагалі, а найкраще виконання певної роботи.

Засновник, який оголосив конкурс (змагання), зобов'язу­ється сплатити обіцяну нагороду тому учаснику, який досяг найкращого результату відповідно до умов конкурсу.

Проведення конкурсу передбачає кілька етапів:

• оголошення конкурсу;

• подання робіт на конкурс;

• оцінка поданих на конкурс робіт;

• підбиття підсумків;

• сплата винагороди.

Засновниками конкурсу (змагання) можуть бути як фізичні так і юридичні особи (спілки письменників, журналістів, кіне­матографістів; редакції газет, журналів, мер міста, директор за­воду).

Розрізняють обов'язкові та факультативні умови конкурсу.

Обов'язкові — це ті, які повинні встановлюватися при проведенні будь-якого конкурсу. Факультативні залежать від особливостей конкурсу (проект забудови, макет скульптури, фотографія, реклама, нарис, шахова задача тощо).

Оголошення про конкурс має містити такі умови:

1) виклад завдання, тобто які вимоги пред'являються до
переможця.

Герої ОТенрі Джефф Пітере та Енді Танкер опублікували об'яву про те, що вдова з капіталом і великим маєтком бажає вдруге одружитися з небагатим, але ніжним чоловіком або зі старим і негарним, який: а) буде їй вірним і б) зможе розпорядитися її грошима.

В конкурсі взяло участь понад 5 000 бажаючих, кожен з яких посилав один долар посередницькій конторі за передачу його листа;

2) строк виконання (це може бути або конкретна дата або
проміжок часу). Можуть бути встановлені проміжні чи по­
передні етапи;

3) визначення винагороди та її розміру;

4) відомості про організаторів і місце проведення;

5) порядок підбиття підсумків і строк оголошення результатів.


Факультативні умови конкретизують завдання конкурсу і можуть містити:

• вимоги щодо оформлення робіт;

• склад журі;

• порядок і строк виплати винагороди;

• порядок використання творів;

• порядок повернення робіт тощо.

Конкурс може бути відкритим, коли до участі запрошуються всі бажаючі, хоча це не виключає попереднього відбору учасни­ків чи попередньої кваліфікації. До участі в закритому конкурсі організатори, як правило, запрошують учасників персонально. Організатор конкурсу має право змінити його умови. Але, змінюючи умови конкурсу чи скасовуючи його взагалі, можна порушити права осіб, які виявили бажання взяти участь у ньому. Тому чинне законодавство дозволяє змінювати умови конкурсу лише до його початку.Якщо у зв'язку зі зміною умов конкурсу участь у ньому для особи втратила інтерес або стала неможливою, ця особа має право на відшкодування засновниками витрат, які були поне­сені нею для підготовки до участі в конкурсі.

Переможцем конкурсу є особа, яка досягла найкращого результату. Переможець має право вимагати від організатора конкурсу виконання свого зобов'язання у строки, встановлені конкурсом.

Нагорода може взагалі не присуджуватися, якщо жодна з робіт не відповідає вимогам конкурсу. Якщо в конкурсі взяло участь менше встановленої організаторами мінімальної кіль­кості учасників, він вважається таким, що не відбувся.

Цивільно-правові зобов'язання, які виникають із конкурсу, необхідно відмежовувати від конкурсних зобов'язань в трудо­вому праві. В цивільному праві конкурс — це засіб створити умови для найкращого вирішення конкретного творчого завдан­ня, певної роботи, в трудовому — підстава виникнення трудо­вих правовідносин.


9574490438753695.html
9574527790588473.html
    PR.RU™